Розділ 4. Система внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти

 

4.1 Кадрове забезпечення освітньої діяльності

 

4.1.1 Загальна інформація про кадрове забезпечення освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти

Педагогічні працівникиНеобхідно (осіб)Фактично (осіб)Відсоток потреби
Педагогічні працівники, усього2519  24 %

Відкрито вакансії:

1.      Вчитель математики

2.      Вчитель фізики

3.      Вчитель української мови та літератури

4.      Вчитель історії

5.      Вчитель музики

6.      Вчитель початкових класів

у тому числі ті, що:
мають відповідну освіту19
працюють у закладі освіти за сумісництвом6

 

4.1.2 Інформація про якісний склад педагогічних працівників

 

Прізвище, ім’я по батькові вчителяпосада

категорія,

педзвання

Предмет викладанняПедагогічний стаж
1Скрипник

Любов Петрівна

директор

вища категорія

вчитель-методист

Українська мова та література40
2Рибак Наталія Іванівнавища категорія

 

Початкова школа26
3Токарчук Віталій Степановичпомічник директора

вища категорія

вчитель-методист

 

Хімія

24
4Дудник Володимир Сергійовичвища категорія

 

Інформатика12
5Барвінська Вікторія Іванівнапомічник директора

І категорія

Російська мова та література35
6Вірна Ганна ДмитрівнаІ категоріяПочаткова школа24
7Коваленко Олег ВолодимировичІ категоріяІнформатика, технології, логіка30
8Холодова Тетяна ВасилівнаІ категоріяАнглійська мова22
9Макаренко Інна ОлегівнаІ категоріяОбразотворче мистецтво17
10Бурлака Єлизавета Всеволодівнапомічник директора

ІІ категорія

Географія, природознавство,

історія

29
11Микитась Ірина Петрівна9-й тарифний розрядОбразотворче мистецтво, художня праця10
12Кононенко Юлія СергіївнаСпеціалістУкраїнська мова та література4
13Завгородняя Юлія МиколаївнаСпеціалістАнглійська мова7
14Соколюк Аліна ФедоровнаСпеціалістАнглійська мова1
15Кіракосян Ганна АршаковнаСпеціалістАнглійська мова12
16Гапонова Людмила ОлексіївнаСпеціалістМатематика21
17Грінченко Юлія ВасилівнаСпеціалістФізична культура8
18Жирна Юлія ВасилівнаСпеціалістісторія2
19Лубенська Вікторія ОлександрівнаСпеціалістБіологія, основи здоров’я23

 

4.1.3 Підвищення кваліфікаційного рівня педагогів школи

 

Відповідно до Закону України «Про освіту» (ст.54), згідно з Конституцією України (ст.10), з Типовим положенням (наказ Міністерства освіти і науки України від 08 серпня 2013 року № 1135) з метою активізації творчої професійної діяльності педагогів, стимулювання безперервної фахової та загальної освіти, якісної роботи, підвищення відповідальності за результати навчання і виховання розроблено план заходів по атестації педагогічних працівників

4.1.4 Теми для методичного самовдосконалення педагогічних працівників школи

 

Протягом 2020-2021 навчального року педагогічний колектив продовжує працювати над методичною темою: «Особистісно орієнтований розвиток дитини через формування ключових компетентностей на основі педагогіки партнерства». Загальношкільна педагогічна тема відображається в індивідуальних методичних пошуках вчителів-предметників.

Прізвище, ім’я по батькові вчителяТеми методичної самоосвітньої роботи вчителів
 

1

 

Скрипник Любов Петрівна

Забезпечення формування мовленнєвої свідомості дитини через систему комбінованого навчання та зорові образи
 

2

 

Рибак Наталія Іванівна

Педагогічна підтримка учнів у ході формування ключових компетентностей учнів початкової школи
 

3

 

Токарчук Віталій Степанович

Використання презентацій при викладанні хімії та створення творчих проектів з учнями
4Дудник Володимир СергійовичПроєктна діяльність учнів та її підтримка засобами ІКТ
 

5

 

Барвінська Вікторія Іванівна

Система комбінованого навчання у ході формування ключових компетентностей (методика М.П. Гузика)
 

6

 

Вірна Ганна Дмитрівна

Розвиток пізнавальної активності молодших школярів як один із аспектів реалізації компетентнісного підходу на уроках
7Коваленко Олег ВолодимировичВпровадження моделі «Перевернутий клас» під час дистанційного навчання
 

8

 

Холодова Тетяна Василівна

Кембриджська система оцінювання навичок володіння англійською мовою як якісний індикатор мовного розвитку дитини
 

9

 

Макаренко Інна Олегівна

Розвивально-гармонізуючи впливи образотворчого мистецтва на особистісне становлення дитини
 

10

 

Бурлака Єлизавета Всеволодівна

Реалізація пізнавальних можливостей учнів на основі формування базових історичних компетентностей

 

 

 

11

 

 

Микитась Ірина Петрівна

Гармонізація та розвиток творчих здібностей дітей в умовах вільного та керованого фантазування, експериментування  з різними техніками та матеріалами
 

12

 

Кононенко Юлія Сергіївна

Культура мовлення сучасного школяра у формовані мовленнєвих компетенцій
 

 

13

 

 

Завгородняя Юлія Миколаївна

Реалізація принципів технології «Advance» – запам’ятовування слів на готових асоціаціях – при збагаченні словникового запасу дитини як запорука формування компетенції – спілкування іноземною мовою
 

14

 

Соколюк Аліна Федоровна

Збагачення активного лексикону учня як засіб формування ключової компетенції – спілкування іноземною мовою
 

15

 

Кіракосян Ганна Аршаковна

Індивідуальний підхід до формування інтересу в оволодінні англійською мовою як ключовою компетентністю
 

 

16

 

 

Гапонова Людмила Олексіївна

Математична компетентність як запорука вміння навчатися протягом всього життя (з використанням елементів методики Л. Хаберта)
 

17

 

Грінченко Юлія Василівна

Особистісно орієнтований підхід у формуванні наскрізного вміння керувати фізичним самовдоско-наленням як запорука соціальної компетентності
18Жирна Юлія ВасилівнаРозвиток дослідчих умінь учнів при вивченні всесвітньої історії
 

19

 

Лубенська Вікторія Олександрівна

Формування екологічної культури та свідомого ставлення до власного здоров’я як засіб соціальної компетентності

 

4.2 Організаційно-методичне забезпечення освітнього процесу

Великого значення на сьогоднішній день набуває аспект педагогіки партнерства між усіма учасниками освітнього процесу. Педагогіка партнерства (співробітництва) ґрунтується на принципах гуманізму й творчого підходу до розвитку особистості. На нашу думку головними завданнями педагогіки партнерства є:

 • подолання інертності мислення,
 • перехід на якісно новий рівень побудови взаємовідносин між учасниками освітнього процесу.

Це завдання реалізується у спільній діяльності учителя й учнів, учителя й батьків, що передбачає взаєморозуміння, єдність інтересів і прагнень з метою особистісного розвитку школярів.

        Принцип партнерства у нашому закладі є наскрізною лінією і має такі прояви:

 • повага до особистості;
 • доброзичливість і позитивне ставлення;
 • довірі у відносинах;
 • діалог – взаємодія – взаємоповага;
 • розподілене лідерство (проактивність, право вибору та відповідальність за нього, горизонтальність зв’язків);
 • принципи соціального партнерства (рівність сторін, добровільність прийняття зобов’язань, обов’язковість виконання домовленостей).

Утілюючи ідеї педагогіки партнерства, вчителю необхідно використовувати в своїй роботі не тільки стандартні методи організації освітнього процесу, але в більшій мірі виявляти ініціативу й будувати навчання й виховання таким чином, щоб дитина була постійно залучена до спільної діяльності.   Упродовж всіх років існування закладу педагогічний колектив школи наполегливо працює  над створенням особистісно-орієнтованої моделі освіти, заснованої на ідеології дитиноцентризму.

Дитиноцентризм розуміється як максимальне наближення навчання й виховання конкретної дитини, до її сутності, здібностей і життєвих планів.

Актуальними для нової української школи є такі ідеї дитиноцентризму:

 • відсутність адміністративного контролю, який обме­жує свободу педагогічної творчості;
 • активність учнів у освітньому процесі, орієнтація на інтереси та досвід учнів, створення освітнього середовища, яке б перетворило навчання на яскравий елемент життя дитини;
 • практична спрямованість освітньої діяльності, взаємозв’язок особистого розвитку дитини з її практичним досвідом;
 • відмова від орієнтації освітнього процесу на середнього школяра й обов’язкове врахування інтересів кожної дитини;
 • виховання вільної незалежної особистості;
 • забезпечення свободи й права дитини в усіх проявах її діяльності, урахування її вікових та індивідуальних особливостей, забезпечення морально-психологічного комфорту дитини

 

 

4.3  Навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності

Щодо переліку підручників рекомендованих до застосування у 2020-2021 навчальному році.

За більш, ніж 20 років діяльності у Приватній середній загальноосвітній школі №5 накопичено багату базу підручників та посібників. Всі вони перебувають у навчальних кабінетах у вільному доступі як для вчителів, так і для учнів. Кожен вчитель забезпечений електронною чи паперовою версією підручників, рекомендованих Міністерством освіти на поточний навчальний рік. За необхідності роздруковуються окремі сторінки підручників або використовується їх електронна версія.

 

 1. 4 Матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності

 

Матеріальна технічна база – необхідна умова функціонування Приватної середньої загальноосвітньої школи № 5 і реалізації цільової програми розвитку. Подальше вдосконалення матеріально-технічного забезпечення закладу освіти сучасним навчальним і спортивним обладнанням, інформаційно-технічними засобами дає можливість організувати освітню діяльність, проводити культурні, спортивно-оздоровчі заходи і т.д.   Вся матеріально-технічна база Школи повністю пристосована для навчально-виховного процесу.

Забезпечення необхідними ресурсами освітнього процесу та підтримки здобувачів загальної середньої  освіти в Школі  відповідає  основним санітарно-технічним   вимогам. Проектна потужність -110 учнів.

Для організації навчально – виховного процесу в школі наявні ,25  навчальних кабінетів:

Кабінет української мови та літератури – 2

Кабінет російської мови та зарубіжної літератури – 1

Кабінет англійської мови – 2

Кабінет математики -1

Кабінет історії  – 1

Кабінет правознавства -1

Кабінет географії -1

Кабінет біології -1

Кабінет фізики -1

Кабінет хімії -1

Кабінет музичного мистецтва – 4

Кабінет образотворчого мистецтва -2

Майстерня трудового навчання -1

Кабінет для індивідуальних занять -1

Кабінет інформатики -1

Кабінет початкових класів -4

У навчальному закладі є методичні кабінети,  спортивна зала, концертна зала, столова зала,  хореографічна зала, кабінет для педагогічних працівників, навчальні лабораторії: фізики, хімії, біології, гардеробна, дві роздягальні для учнів на уроках фізичної культури.

Навчальні кабінети – це окремі приміщення, які відповідають своїм призначенням санітарно-гігієнічним нормам та обладнані сучасними технічними засобами для освітнього процесу. Освітній процес забезпечено навчальною, методичною та науковою літературою на паперових та електронних носіях.

Школа підключена до мережі Інтернет, вся площа приміщень покрита Wi-Fі.

Інформація про загальну площу приміщень, що використовуються у навчанні:

 • Загальна площа приміщення – 1709 м2
 • Площа навчальних приміщень з урахуванням спортивної зали, хореографічної зали, концертної зали – 673 м2
 • Площа столового залу та кухні – 268 м2
 • Площа дитячого садочка – 320 м2
 • Площа господарських приміщень, туалетних кімнат, коридорів –  448 м2
 • Площа  шкільного  подвір’я складає – 3920 м2;
 • Площа  земельної  ділянки  складає – 2424 м2
 • Наявний спортивний майданчик, тренажерний майданчик та тренувальне поле (футбол, баскетбол)