Розділ 4. Система внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти

 

4.1 Кадрове забезпечення освітньої діяльності

 

4.1.1 Загальна інформація про кадрове забезпечення освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти

Педагогічні працівникиНеобхідно (осіб)Фактично (осіб)Відсоток потреби
Педагогічні працівники, усього2724  12 %

Відкрито вакансії:

1.      Вчитель математики

2.      Вчитель української мови та літератури

3.      Вчитель початкових класів

у тому числі ті, що:
мають відповідну освіту24
працюють у закладі освіти за сумісництвом5

 

4.1.2 Інформація про якісний склад педагогічних працівників

 

Прізвище, ім’я по батькові вчителяпосада

категорія,

педзвання

Предмет викладанняПедагогічний стаж
1Скрипник

Любов Петрівна

директор

вища категорія

вчитель-методист

Українська мова та література41
2Рибак Наталія Іванівнавища категорія

 

Початкова школа27
3Токарчук Віталій Степановичпомічник директора

вища категорія

вчитель-методист

 

Хімія

25
4Головко Олександр Володимировичвища категорія

вчитель-методист

Історія16
5Дудник Володимир Сергійовичвища категорія

 

Інформатика13
6Горішна Євгенія Анатоліївнавища категорія

 

Фізична культура29
7Барвінська Вікторія Іванівнапомічник директора

І категорія

Російська мова та література36
8Вірна Ганна ДмитрівнаІ категоріяПочаткова школа25
9Коваленко Олег ВолодимировичІ категоріяІнформатика, технології, логіка31
10Холодова Тетяна ВасилівнаІ категоріяАнглійська мова та література23
11Макаренко Інна ОлегівнаІ категоріяОбразотворче мистецтво18
12Верясов Андрій МиколайовичІ категоріяЗахист України12
13Потапова Тетяна СтаніславівнаІ категоріяУкраїнська мова та література8
14Бурлака Єлизавета Всеволодівнапомічник директора

ІІ категорія

Географія, природознавство,

історія

30
15Хоришко Юлія ОлександрівнаІІ категоріяАнглійська мова та література15
16Дейнека Катерина МиколаївнаІІ категоріяМузичне мистецтво15
17Микитась Ірина Петрівна9-й тарифний розрядОбразотворче мистецтво, художня праця11
18Кононенко Юлія СергіївнаСпеціалістУкраїнська мова та література5
19Завгородняя Юлія МиколаївнаСпеціалістАнглійська мова та література8
20Лубенська Вікторія ОлександрівнаСпеціалістБіологія, основи здоров’я24
21Пархоменко Марина ВолодимирівнаСпеціалістФізика та астрономія10
22Зінченко Ольга ЄвгенівнаСпеціалістПочаткова школа5
23Кисельова Маргарита ОлексіївнаСпеціалістПочаткова школа2
24Дедениста Анна МиколаївнаІІ категоріяПочаткова школа, логопед, вчитель-дефектолог6

 

4.1.3 Підвищення кваліфікаційного рівня педагогів школи

 

Відповідно до Закону України «Про освіту» (ст.54), згідно з Конституцією України (ст.10), з Типовим положенням (наказ Міністерства освіти і науки України від 08 серпня 2013 року № 1135) з метою активізації творчої професійної діяльності педагогів, стимулювання безперервної фахової та загальної освіти, якісної роботи, підвищення відповідальності за результати навчання і виховання розроблено план заходів по атестації педагогічних працівників (Додаток).

 

4.1.4 Теми для методичного самовдосконалення педагогічних працівників школи

Протягом 2021-2022 навчального року педагогічний колектив продовжує працювати над методичною темою: «Особистісно орієнтований розвиток дитини через формування ключових компетентностей на основі педагогіки партнерства». Загальношкільна педагогічна тема відображається в індивідуальних методичних пошуках вчителів-предметників.

Прізвище, ім’я по батькові вчителяТеми методичної самоосвітньої роботи вчителів
 

1

 

Скрипник Любов Петрівна

Забезпечення формування мовленнєвої свідомості дитини через систему комбінованого навчання та зорові образи
 

2

 

Рибак Наталія Іванівна

Педагогічна підтримка учнів у ході формування ключових компетентностей учнів початкової школи
 

3

 

Токарчук Віталій Степанович

Використання презентацій при викладанні хімії та створення творчих проектів з учнями
4Дудник Володимир СергійовичПроєктна діяльність учнів та її підтримка засобами ІКТ
 

5

 

Барвінська Вікторія Іванівна

Система комбінованого навчання у ході формування ключових компетентностей (методика М.П. Гузика)
 

6

 

Вірна Ганна Дмитрівна

Розвиток пізнавальної активності молодших школярів як один із аспектів реалізації компетентнісного підходу на уроках
7Коваленко Олег ВолодимировичВпровадження моделі «Перевернутий клас» під час дистанційного навчання
 

8

 

Холодова Тетяна Василівна

Кембриджська система оцінювання навичок володіння англійською мовою як якісний індикатор мовного розвитку дитини
 

9

 

Макаренко Інна Олегівна

Розвивально-гармонізуючи впливи образотворчого мистецтва на особистісне становлення дитини
 

10

 

Бурлака Єлизавета Всеволодівна

Реалізація пізнавальних можливостей учнів на основі формування базових історичних компетентностей

 

 

 

11

 

 

Микитась Ірина Петрівна

Гармонізація та розвиток творчих здібностей дітей в умовах вільного та керованого фантазування, експериментування  з різними техніками та матеріалами
 

12

 

Кононенко Юлія Сергіївна

Культура мовлення сучасного школяра у формовані мовленнєвих компетенцій
 

 

13

 

 

Завгородняя Юлія Миколаївна

Реалізація принципів технології «Advance» – запам’ятовування слів на готових асоціаціях – при збагаченні словникового запасу дитини як запорука формування компетенції – спілкування іноземною мовою
 

14

 

Лубенська Вікторія Олександрівна

Формування екологічної культури та свідомого ставлення до власного здоров’я як засіб соціальної компетентності
15Головко Олександр ВолодимировичРозвиток критичного мислення на уроках історії з допомогою використання ІКТ
16Хоришко Юлія ОлександрівнаВикористання ігрових форм на уроках англійської мови в початкових класах

 

 

17

Потапова Тетяна СтаніславівнаФормування ключових та предметних компетентностей на заняттях української мови та літератури

 

 

18

 

Горішна Євгенія Анатоліївна

Рухові ігри як засіб покращення реакції на швидко змінену ситуацію, розвиток вміння оцінювати просторово-часові відношення
19Кисельова Маргарита ОлексіївнаФормування математичних компетентно-стей учнів на уроках математики та в позаурочний час
20Зінченко Ольга ЄвгенівнаВикористання інноваційних технологій навчання для формування ключових компетентностей молодших школярів на уроках у початкових класах
21Дейнека Катерина МиколаївнаПсихолого-педагогічні основи розвитку вокально-хорових навичок на уроках музичного мистецтва
23Дядениста Анна МиколаївнаДидактична гра як засіб розвитку мовлення у дітей , що мають порушення мовлення

 

4.2 Організаційно-методичне забезпечення освітнього процесу

Великого значення на сьогоднішній день набуває аспект педагогіки партнерства між усіма учасниками освітнього процесу. Педагогіка партнерства (співробітництва) ґрунтується на принципах гуманізму й творчого підходу до розвитку особистості. На нашу думку головними завданнями педагогіки партнерства є:

 • подолання інертності мислення,
 • перехід на якісно новий рівень побудови взаємовідносин між учасниками освітнього процесу.

Це завдання реалізується у спільній діяльності учителя й учнів, учителя й батьків, що передбачає взаєморозуміння, єдність інтересів і прагнень з метою особистісного розвитку школярів.

        Принцип партнерства у нашому закладі є наскрізною лінією і має такі прояви:

 • повага до особистості;
 • доброзичливість і позитивне ставлення;
 • довірі у відносинах;
 • діалог – взаємодія – взаємоповага;
 • розподілене лідерство (проактивність, право вибору та відповідальність за нього, горизонтальність зв’язків);
 • принципи соціального партнерства (рівність сторін, добровільність прийняття зобов’язань, обов’язковість виконання домовленостей).

Утілюючи ідеї педагогіки партнерства, вчителю необхідно використовувати в своїй роботі не тільки стандартні методи організації освітнього процесу, але в більшій мірі виявляти ініціативу й будувати навчання й виховання таким чином, щоб дитина була постійно залучена до спільної діяльності.   Упродовж всіх років існування закладу педагогічний колектив школи наполегливо працює  над створенням особистісно-орієнтованої моделі освіти, заснованої на ідеології дитиноцентризму.

Дитиноцентризм розуміється як максимальне наближення навчання й виховання конкретної дитини, до її сутності, здібностей і життєвих планів.

Актуальними для нової української школи є такі ідеї дитиноцентризму:

 • відсутність адміністративного контролю, який обме­жує свободу педагогічної творчості;
 • активність учнів у освітньому процесі, орієнтація на інтереси та досвід учнів, створення освітнього середовища, яке б перетворило навчання на яскравий елемент життя дитини;
 • практична спрямованість освітньої діяльності, взаємозв’язок особистого розвитку дитини з її практичним досвідом;
 • відмова від орієнтації освітнього процесу на середнього школяра й обов’язкове врахування інтересів кожної дитини;
 • виховання вільної незалежної особистості;
 • забезпечення свободи й права дитини в усіх проявах її діяльності, урахування її вікових та індивідуальних особливостей, забезпечення морально-психологічного комфорту дитини

 

 

4.3  Програмно-методичне забезпечення освітньої програми

Для виконання освітніх програм школи на 2021/2022 навчальний рік передбачено використання, затверджених Міністерством освіти і науки України, навчальних програм з усіх предметів інваріативної частини; курсів за вибором і факультативів варіативної складової, що забезпечує інтеграцію загальноосвітніх (основних і додаткових) програм, у єдину освітню програму, що дозволяє одержати запланований результат освіти – «модель» випускника.

 

Перелік навчальних програм для 1-4-х класів (НУШ)

Назва навчальної програми
1Типова освітня програма для 1-2 класів (автор Савченко О.Я.), (затверджена наказом МОН України від 08.10.2019 № 1272)
2Типова освітня програма для 3-4 класів (автор Савченко О.Я.), (затверджена наказом МОН України від 08.10.2019 № 1273)

 

Перелік навчальних програм для 5-9-х класів

Назва навчальної програми
Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня (Наказ МОН України від 20.04.2018 р. № 405)
 

1

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою «Українська мова. 5-9 класи» ( колектив авторів Бондаренко, Ярмолюк, Савченко, Кононенко)(Наказ МОН України від 20.01.2017 р. № 84)
 

2

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Українська література. 5-9 класи» (робоча група: Молочко С.Р., Михайлова Н.В., Фасоля А.М., Дроздовський Д.І., Ратушняк О.М., Півторак В.Р., Білоус А.В., Стус Т.В.) (Наказ МОН України від 13.01.2017 р. № 52 та (Наказ МОН України від 10.02.2017 №201)
 

3

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою «Російська мова» (члени авторського колективу та робочої групи: Голобородько Є.П., Бикова К.І, Давидюк Л.В., Кошкіна Ж.О., Михайловська Г.О., Озерова Н.Г., Стативка В.І. та ін..) (Наказ МОН України від 07.06.2017 р. № 804)
 

4

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою «Література. Російська та зарубіжна» 5-9 класи ( колектив авторів Ісаєва О.О., Клименко Ж.В., Мельник А.О., Довгих С.Г., Невкрита І.С., Сотниченко М.М.) (Наказ МОН України від 07.06.2017 р. № 804)
 

5

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Англійська мова. 5-9 класи».(Наказ МОН України від 07.06.2017 р. № 804)
 

6

Навчальна програма  для загальноосвітніх навчальних закладів «Історія України. Всесвітня історія. 5-9 класи» (Наказ МОН України від 07.06.2017 р. № 804)
 

7

Навчальна програма з основ правознавства для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів (автори Ремех Т.О. та інші) (Наказ МОН України від 07.06.2017 р. № 804)
8Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Мистецтво. 5-9 класи» (Наказ МОН України від 07.06.2017 р. № 804)
 

9

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Математика. 5-9 класи» (колектив авторів) (Наказ МОН України від 07.06.2017 р. № 804)
 

10

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Природознавство. 5 клас» (колектив авторів: Ярошенко О.Г., Бойко В.М.) (Наказ МОН України від 07.06.2017 р. № 804)
 

11

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Біологія. 6-9 класи» (колектив авторів) (Наказ МОН України від 07.06.2017 р. № 804)
12Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Географія. 6-9 класи (Наказ МОН України від 07.06.2017 р. № 804)
13Фізика. 7-9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів(Наказ МОН України від 07.06.2017 р. № 804)
14Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Хімія. 7-9 клас» (колектив авторів)(Наказ МОН України від 07.06.2017 р. № 804)
15Трудове навчання. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (Наказ МОН України від 07.06.2017 р. № 804)
16Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Інформатика. 5-9 класи» (для учнів, які вивчали інформатику у 2-4 класах) (Наказ МОН України від 07.06.2017 р. № 804)
17Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Основи здоров’я. 5-9 класи» (колектив авторів) (Наказ МОН України від 07.06.2017 р. № 804)
18Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Фізична культура. 5-9 класи» (колектив авторів) (Наказ МОН України від 23.10.2017 р. № 1407)
Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня (Наказ МОН України від 20.04.2018 №408,  в редакції наказу МОН України від 28.11.2019 № 1493.)
 

1

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою «Українська мова. 10-11 класи» ( авторський колектив Бондаренко Н.В., Косянчук С.В, Кононенко)В.Л.(Наказ МОН України від 23.10.2017 р. № 1407)
 

2

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів «Українська література. 10-11 класи» (авторський колектив Молочко С.Р., Фасоля А.М., Дроздовський Д.І., Коваленко Л.Т., Цимбалюк В.І.) (Наказ МОН України від 13.01.2017 р. № 52 та Наказ МОН України від 10.02.2017 №201)
 

3

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою  інтегрованого курсу «Російська мова і література. 10-11 класи» ( авторський колектив Курач Л.І., Фідкевич О.Л., Снегірьова В.В.). (Наказ МОН України від 23.10.2017 р. № 1407)
 

4

Навчальна програма  для загальноосвітніх навчальних закладів «Історія України. Всесвітня історія. 10-11 класи. Рівень стандарту» (Наказ МОН України від 23.10.2017 р. № 1407, до навчальних програм внесені зміни наказом МОН від 21.02.2019 № 236)
 

5

Навчальна програма  для загальноосвітніх навчальних закладів «Громадянська освіта. 10 класи. Рівень стандарту» (Наказ МОН України від 23.10.2017 р. № 1407)
 

6

Навчальна програма  для загальноосвітніх навчальних закладів «Математика. Алгебра і початок аналізу та геометрія.10-11 класи. Рівень стандарту» (Наказ МОН України від 23.10.2017 р. № 1407)
 

7

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Англійська мова. 10-11 класи».(Наказ МОН України від 26.06.2018 р. №695)
 

8

Навчальна програма  для загальноосвітніх навчальних закладів «Географія. 10-11 класи. Рівень стандарту» (Наказ МОН України від 23.10.2017 р. № 1407)
 

9

Навчальна програма  для загальноосвітніх навчальних закладів «Фізика і астрономія. 10-11 класи. Рівень стандарту». (Наказ МОН України від 24.11.2017 №1539)
 

10

Навчальна програма  для загальноосвітніх навчальних закладів «Біологія і екологія. 10-11 класи. Рівень стандарту» (Наказ МОН України від 23.10.2017 р. № 1407)
 

11

Навчальна програма  для загальноосвітніх навчальних закладів «Біологія і екологія. 10-11 класи. Рівень стандарту» (Наказ МОН України від 23.10.2017 р. № 1407)
 

12

Навчальна програма  для загальноосвітніх навчальних закладів «Хімія. 10-11 класи. Рівень стандарту» (Наказ МОН України від 23.10.2017 р. № 1407)
 

13

Навчальна програма  для загальноосвітніх навчальних закладів «Фізична культура. 10-11 класи. Рівень стандарту» (Наказ МОН України від 23.10.2017 р. № 1407)
 

14

Навчальна програма  для загальноосвітніх навчальних закладів «Захист Вітчизни. 10-11 класи. Рівень стандарту» (Наказ МОН України від 23.10.2017 р. № 1407)
 

15

Навчальна програма  для загальноосвітніх навчальних закладів «Технології. 10-11 класи. Рівень стандарту» (Наказ МОН України від 23.10.2017 р. № 1407)
 

16

Навчальна програма  для загальноосвітніх навчальних закладів «Мистецтво. 10-11 класи. Рівень стандарту» (Наказ МОН України від 23.10.2017 р. № 1407)

 

Щодо переліку підручників рекомендованих до застосування у 2021-2022 навчальному році. За більш, ніж 20 років діяльності у Приватній середній загальноосвітній школі №5 накопичено багату базу підручників та посібників. Всі вони перебувають у навчальних кабінетах у вільному доступі як для вчителів, так і для учнів. Кожен вчитель забезпечений електронною чи паперовою версією підручників, рекомендованих Міністерством освіти на поточний навчальний рік. За необхідності роздруковуються окремі сторінки підручників або використовується їх електронна версія.

 

 1. 4 Матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності

Інформація про загальну площу приміщень, що використовуються у навчанні:

 • Загальна площа приміщення – 1709 м2
 • Площа навчальних приміщень з урахуванням спортивної зали, хореографічної зали, концертної зали – 673 м2
 • Площа столового залу та кухні – 268 м2
 • Площа дитячого садочка – 320 м2
 • Площа господарських приміщень, туалетних кімнат, коридорів –  448 м2
 • Площа  шкільного  подвір’я складає – 3920 м2;
 • Площа  земельної  ділянки  складає – 2424 м2
 • Наявний спортивний майданчик, тренажерний майданчик та тренувальне поле (футбол, баскетбол)

 

 

 

Додаток

Перспективний план проходження курсової перепідготовки педагогічних працівників

Прізвище, ім’я по батькові вчителяДата попередньої атестації/

або курси підвищення кваліфікації

202120222023202420252026
1Скрипник Любов Петрівна2017КА 
2Рибак Наталія Іванівна2018КА 
3Токарчук Віталій Степанович2017КА
4Дудник Володимир Сергійович2020КА
5Барвінська Вікторія Іванівна2016КА
6Вірна Ганна Дмитрівна2017КА 
7Коваленко Олег Володимирович2011, працює з 2020КА  
8Холодова Тетяна Василівна2011КА 
9Макаренко Інна Олегівна2016 КА
10Бурлака Єлизавета Всеволодівна2016КА  
11Микитась Ірина Петрівна2019КА
12Кононенко Юлія Сергіївна2015 *КА
13Завгородняя Юлія Миколаївна2021*  КА
14Головко Олександр Володимирович2021  КА
15Хоришко Юлія Олександрівна2019КА
16Горішна Євгенія Анатоліївна2020   КА
17Зінченко Ольга Євгенівна2016 (закінчила коледж )

2020 (отримала вищу освіту)

А  
18Кисельова Маргарита Олексіївна2021(отримала вищу освіту)  КА
19Лубенська Вікторія Олександрівнапрацює з 2020КА 
20Пархоменко Марина Володимирівна КА
21Потапова Тетяна Станіславівна2019  КА
22Дедениста Анна Миколаївна2020   КА

* – відпустка по догляду за дитиною