Розділ 1. Загальні положення

 

 1. 1 Інформаційна довідка

Тип навчального закладу – приватна середня загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів.

Юридична адреса  – м. Дніпро, вул. Запорізьке шосе,12

Ліцензований обсяг прийому – 80 осіб

Мова навчання – російська

Директор – Скрипник Любов Петрівна, педагогічний  стаж 40  років, категорія вища, вчитель-методист

Свою діяльність Приватна загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 розпочала з вересня 1997 року.

У школі навчається – 60учнів

 

Початкова школаОснована школаСтарша школа
1-4 класи5-9 класи10-11 клас
Кількість класівКількість

учнів

Кількість класівКількість

учнів

Кількість класівКількість

учнів

43052228
Усього класів школи: 11
Усього учнів школи: 60

 

 1.2 Призначення загальноосвітнього навчального закладу та засоби його реалізації

Освітня програма Приватної школи №5  – це єдиний комплекс освітніх компонентів, спланованих і організованих навчальним закладом для досягнення учнями результатів навчання, розроблених на основі Державного стандарту загальної середньої освіти.

Навчальний заклад  у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, іншими законодавчими актами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерством освіти і  науки України, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, Статутом школи.

Головною метою нашого закладу є всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка усвідомлює себе громадянином України, здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, трудової діяльності та громадянської активності.

 

 

 Головними завданнями Приватної школи № 5 є:

 • формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, підготовленої до професійного самовизначення;
 • розвиток особистості учня, його здібностей і обдаровань, наукового світогляду;
 • реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;
 • виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;
 • формування ключових компетентностей учнів.

У відповідності до чинного законодавства заклад здійснює освітній процес відповідно до рівнів загальноосвітніх програм трьох ступенів освіти:

I ступінь – початкова загальна освіта;

II ступінь – основна загальна освіта;

III ступінь – середня (повна) загальна освіта.

Основними  засобами досягнення мети, виконання  завдань та реалізації призначення школи є засвоєння учнями обов’язкового мінімуму змісту загальноосвітніх програм, надання учням можливості спробувати себе в різних видах діяльності.

 

1.3 Особистісні якості випускника школи

У відповідності до найбільш затребуваних на ринку праці рис (за дослідженнями 2020 р.),  випускник школи – це особистість, якій характерно:

 • здоровий спосіб життя, вироблення стресостійкості
 • вміння вчитися впродовж життя
 • здатність критично мислити, ставити цілі та досягати їх
 • здатність працювати в команді
 • володіння навичками спілкування в багатокультурному середовищі.

Освітній процес у школі спрямований на формування у випускника школи ключових компетентностей необхідних для успішної життєдіяльності:

 • вільне володіння державною мовою;
 • здатність спілкуватися рідною та іноземними мовами;
 • компетентності у галузі математичних та природничих наук, техніки і технологій, інформаційно-комунікаційній галузі
 • громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, з усвідомленням рівних прав і можливостей;
 • культурна компетентність;
 • підприємливість та фінансова грамотність;
 • готовність до вибору професії відповідно до своїх здібностей та можливостей, потреб ринку праці.

 

1.4 Особливості організації освітнього процесу

 

Структура 2020/2021 навчального року:

 • І семестр – з 1 вересня до 24 грудня;
 • ІІ семестр – з 11 січня до 31 травня;
 • Канікули: осінні – з 2 листопада до 8 листопада;

зимові – з 25 грудня по 10 січня,

весняні з 22 березня по 28 березня;

з 1  по 9 травня.

 • Форма та терміни проведення державної підсумкової атестації буде визначено додатково.

Особливості організації навчально-виховного процесу

З метою розвитку пізнавальної діяльності учнів, залучення їх до пошукової роботи, поглиблення та систематизації знань, умінь і навичок школярів, усвідомлення  практичної складової навчальних курсів,  під час організації навчального процесу протягом року передбачено проведення навчальної практики. В залежності від вікової групи учнів головними формами організації практики обрано: навчальні екскурсії, спостереження за навколишнім середовищем, комплексні заняття міжпредметного характеру, конкурси та змагання.

Важливою складовою частиною практичної діяльності всіх вихованців школи вважається їх участь у підготовці та проведені загальношкільних свят: «Осінній бал», «Новорічне свято», «Свято Землі, Сім’ї, Любові», «Останній дзвінок». Шкільне свято готується творчим колективом учнів та педагогів і ставить на мету всебічний розвиток дитини. У кожному святі присутні різноманітні види мистецтва: література, музика, танець, театр, пантоміма. У різноманітних видах діяльності проявляються нахили, формуються певні вміння та навички. Діти вчаться підкоряти свої рухи ритму музики, розрізняти музичні темпи, відображати їх у рухах, іграх, супроводжуючи промовою. При плануванні навчального процесу, протягом навчального року, враховуються періоди творчих тижнів напередодні шкільних свят, під час яких навчальний процес відбувається за спеціальним розкладом:

1 творчий тиждень – з 26 по 30 жовтня

2 творчий тиждень – з 14 по 18 грудня

3 творчий тиждень – з 1 березня по 5 березня

4 творчий тиждень – з 24 по 28 травня

 

Форми навчальної діяльності учнів:

 • Урок у класі (до 10-14 чол.),
 • Урок у групі (від 2 до 6 чол.),
 • Індивідуальний урок.

 

Тривалість уроку:

1 клас – 35 хвилин (5*)

2-11 класи – 40 хвилин (5*)

5* – Динамічний компонент уроку. З метою фізичного розвитку здоров’я дітей і підлітків у межах часу відведеного на урок, протягом 5 хвилин,  впроваджується принцип активізації рухомої енергії в організмі, за рахунок дотримання тілесної вертикалі. На уроці всі учні працюють сидячи і стоячи (за партою-конторкою), за бажанням змінюючи своє положення. Впровадження цієї методики у навчальний процес є ефективним профілактичним засобом боротьби з гіподинамією. Крім того, з метою розширення пізнавального простору, протягом навчального року передбачено перенесення частини уроків з навчальних кабінетів, на свіже повітря, в межах прилеглої території.

Школа працює в режимі повного денного пансіону, за 5-денним робочим тижнем. Режим занять регулюється їх розкладом, у якому позначено урок кожного учня. Діти 1-го класу відпочивають (денний сон) протягом 1 години 30 хвилин. Всі діти школи харчуються 4 рази на день.

Режим дня:

8.45 – сніданок

9.00 – 11.10 – уроки інваріативної частини та можливі заняття з варіативної частини (індивідуальні)

11.10 – 11.25  – другий сніданок

11.25 – 14.20 – уроки інваріативної частини, індивідуальні заняття, уроки варіативної частини

14.20 – 15.10 – обід*, відпочинок, прогулянка

15.10 – 17.30 – індивідуальні заняття, робота гуртків, уроки варіативної частини

16.35 – полуденок

 

У 2020/2021 навчальному році передбачені індивідуальні та групові заняття з:

 • Хоровий спів
 • Фортепіано
 • Гітара
 • Флейта
 • Хореографія
 • Культура спілкування
 • Фізичне вдосконалення
 • Художня праця
 • Образотворче мистецтво