Розділ 1. Загальні положення

 

 • Інформаційна довідка

 

Тип навчального закладу – приватна середня загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів.

Юридична адреса  – м.Дніпро, вул. Запорізьке шосе,12

Ліцензований обсяг прийому – 80 осіб

Мова навчання – російська

Директор – Скрипник Любов Петрівна, педагогічний  стаж 41  років, категорія вища, вчитель-методист.

Свою діяльність Приватна загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 розпочала з вересня 1997 року.

У школі навчається – 56учнів

 Початкова школаОснована школаСтарша школа
1-4 класи5-9 класи10-11 клас
Кількість класівКількість

учнів

Кількість класівКількість

учнів

Кількість класівКількість

учнів

43151728
Усього класів школи: 11
Усього учнів школи: 56

 

 

 • Призначення загальноосвітнього навчального закладу та засоби його реалізації

 

Освітня програма Приватної школи №5 на 2021-2022 навчальний рік – це єдиний комплекс освітніх компонентів, спланованих і організованих навчальним закладом для досягнення учнями результатів навчання, розробленихвідповідно:

 • Конституції України (ст.53);
 • Закону України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту»;
 • розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р.№988 «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року»;
 • розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 №903-р «Про затвердження плану заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа»;
 • постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. №778 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад»;
 • постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 р. №87 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти»;
 • постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011р. №1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» (із змінами, внесеними відповідно до постанови КМУ від 7 серпня 2013р. №538);
 • наказу МОН України від 11.09.2009 №854 «Про затвердження нової редакції Концепції профільного навчання у старшій школі»;
 • наказу МОН України від 03.2018 №268 «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2-х класів закладів загальної середньої освіти»;
 • наказу МОН України від 10.2019 №1273 «Про затвердження типових освітніх програм для 3-4-х класів закладів загальної середньої освіти»;
 • наказу МОН України від 20.04.2018 №407 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня»;
 • наказу МОН України від 20.04.2018 №405 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня»;
 • наказу МОН України від 19.08.2016 №1009 «Орієнтовні вимоги до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи»;
 • наказу МОН України від 13.04.2011 №329 «Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти»;
 • листа МОН України від 01.02.2018 №1/9-74 «Щодо застосування державної мови в освітній галузі»;
 • листа Міністерства освіти і науки України від 02.04.2018 р. №1/9-190 «Щодо скороченої тривалості уроку для учнів початкової школи»;
 • наказу МОН України від 16.04.2018 №367 «Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти»;
 • листа МОН України №1/9-322 від 18.05.2018 «Роз’яснення щодо порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у ЗНЗ в умовах повної або часткової інтеграції різних освітніх галузей»;
 • Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 25.09.2020 №2205.

 

Головною метою нашого закладу є всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка усвідомлює себе громадянином України, здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, трудової діяльності та громадянської активності.

 Головними завданнями Приватної школи № 5 є:

 • формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, підготовленої до професійного самовизначення;
 • розвиток особистості учня, його здібностей і обдаровань, наукового світогляду;
 • реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;
 • виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;
 • формування ключових компетентностей учнів.

У відповідності до чинного законодавства заклад здійснює освітній процес відповідно до рівнів загальноосвітніх програм трьох ступенів освіти:

I ступінь – початкова загальна освіта;

II ступінь – основна загальна освіта;

III ступінь – середня (повна) загальна освіта.

Основними  засобами досягнення мети, виконання  завдань та реалізації призначення школи є засвоєння учнями обов’язкового мінімуму змісту загальноосвітніх програм, надання учням можливості спробувати себе в різних видах діяльності.

 

Особливості організації освітнього процесу

Структура 2021/2022 навчального року:

 • І семестр – 09.2021 ­– 24.12.2021
 • ІІ семестр – 10.01.2022 – 31.05.2022

 

 • Канікули: осінні – 25.01.2021 – 31.10.2021 (7 днів);

зимові – 25.12.2021 – 09.01.2022 (16 днів);

весняні – 21.03.2022 – 27.03.2022 (7 днів).

 • Форма та терміни проведення державної підсумкової атестації буде визначено додатково.

Особливості організації навчально-виховного процесу

З метою розвитку пізнавальної діяльності учнів, залучення їх до пошукової роботи, поглиблення та систематизації знань, умінь і навичок школярів, усвідомлення  практичної складової навчальних курсів,  під час організації навчального процесу протягом року передбачено проведення навчальної практики. В залежності від вікової групи учнів головними формами організації практики обрано: навчальні екскурсії, спостереження за навколишнім середовищем, комплексні заняття міжпредметного характеру, конкурси та змагання.

Важливою складовою частиною практичної діяльності всіх вихованців школи вважається їх участь у підготовці та проведені загальношкільних свят: «Осінній бал», «Новорічне свято», «Свято Землі, Сім’ї, Любові», «Останній дзвінок». Шкільне свято готується творчим колективом учнів та педагогів і ставить на мету всебічний розвиток дитини. У кожному святі присутні різноманітні види мистецтва: література, музика, танець, театр, пантоміма. У різноманітних видах діяльності проявляються нахили, формуються певні вміння та навички. Діти вчаться підкоряти свої рухи ритму музики, розрізняти музичні темпи, відображати їх у рухах, іграх, супроводжуючи промовою. При плануванні навчального процесу, протягом навчального року, враховуються періоди творчих тижнів напередодні шкільних свят, під час яких навчальний процес відбувається за спеціальним розкладом:

1 творчий тиждень – жовтень

2 творчий тиждень – грудень

3 творчий тиждень – березень

4 творчий тиждень – травень

Форми навчальної діяльності учнів:

 • Урок у класі (до 10-14 чол.),
 • Урок у групі (від 2 до 6 чол.),
 • Індивідуальний урок.

Тривалість уроку:

1 клас – 35 хвилин (5*)

2-11 класи – 40 хвилин (5*)

5* – Динамічний компонент уроку. З метою фізичного розвитку здоров’я дітей і підлітків у межах часу відведеного на урок, протягом 5 хвилин,  впроваджується принцип активізації рухомої енергії в організмі, за рахунок дотримання тілесної вертикалі. На уроці всі учні працюють сидячи і стоячи (за партою-конторкою), за бажанням змінюючи своє положення. Впровадження цієї методики у навчальний процес є ефективним профілактичним засобом боротьби з гіподинамією. Крім того, з метою розширення пізнавального простору, протягом навчального року передбачено перенесення частини уроків з навчальних кабінетів, на свіже повітря, в межах прилеглої території.

Школа працює в режимі повного денного пансіону, за 5-денним робочим тижнем. Режим занять регулюється їх розкладом, у якому позначено урок кожного учня. Діти 1-го класу відпочивають (денний сон) протягом 1 години 30 хвилин. Всі діти школи харчуються 4 рази на день.

 

Регламент роботи школи:

Початкова школа

1 клас2-4 клас
8.30 – 8.50 – прийом учнів, перший сніданок
9.00-9.35Перший урок за розкладом9.00-9.40Перший урок за розкладом
9.45-10.20Другий урок за розкладом9.50-10.30Другий урок за розкладом
10.35-11.10Третій урок за розкладом10.45-11.25Третій урок за розкладом
11.10-11.30Другий сніданок11.25-11.45Другий сніданок
11.30-12.05Четвертий урок за розкладом11.45-12.25Четвертий урок за розкладом
12.20-12.55П’ятий урок за розкладом12.40-13.20П’ятий урок за розкладом
13.00-13.35Прогулянка до обіду13.30-14.10Шостий урок за розкладом
13.40-14.00Обід14.10-14.30Обід
14.00-14.45Прогулянка після обіду14.30-15.05Прогулянка після обіду
14.50-15.50Денний сон15.10-15.50Самостійне виконання завдань
15.50-16.05Полуденок15.50-16.05Полуденок
16.05-16.40Загально-розвиваючі заняття у кімнаті відпочинку16.05-16.45Індивідуальні консультації

з предметів

16.55-17.30Ігри на свіжому повітрі16.55-17.30Розвиваючі ігри, динамічна година

 

Старша школа

8.30 – 8.50 Прийом учнів, перший сніданок
9.00-9.40Перший урок за розкладом
9.50-10.30Другий урок за розкладом
10.40-11.20Третій урок за розкладом
11.20-11.40Другий сніданок
11.40-12.20Четвертий урок за розкладом
12.30-13.10П’ятий урок за розкладом
13.20-14.00Шостий урок за розкладом
14.00-14.20Обід
14.20-15.00Прогулянка після обіду, відпочинок
15.00-15.40Сьомий урок за розкладом
15.40-15.55Полуденок
15.55-16.35Індивідуальні консультації з предметів
16.50-17.30Самостійне виконання завдань

 

У 2021/2022 навчальному році передбачені індивідуальні та групові заняття з:

 • Хоровий спів
 • Фортепіано
 • Гітара
 • Флейта
 • Хореографія
 • Культура спілкування
 • Фізичне вдосконалення
 • Художня праця
 • Образотворче мистецтво

 

 

1.3. Вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за освітньою програмою

 

        Вимоги до дітей, які розпочинають навчання у початковій школі, мають враховувати досягнення попереднього етапу їхнього розвитку. Початкова освіта здобувається, як правило, з шести років.  Діти, яким на початок навчального року виповнилося сім років, повинні розпочинати здобуття початкової освіти цього ж навчального року (відповідно до Закону України «Про освіту»). Потенційно це виявляється у певному рівні готовності дитини до систематичного навчання – фізичної, соціальної, емоційно-ціннісної, пізнавальної, мовленнєвої, творчої.

Зберігаючи наступність із дошкільним періодом дитинства, початкова школа забезпечує подальше становлення особистості дитини, її фізичний, інтелектуальний, соціальний розвиток; формує здатність до творчого самовираження, критичного мислення, виховує ціннісне ставлення до держави, рідного краю, української культури, пошанування своєї гідності та інших людей, збереження здоров’я.

Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття базової середньої освіти.Базова середня освіта здобувається, як правило, після здобуття початкової освіти. Діти, які здобули початкову освіту на 1 вересня поточного навчального року повинні розпочинати здобуття базової середньої освіти цього ж навчального року.

Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття профільної середньої освіти. Профільна середня освіта здобувається, як правило, після здобуття базової середньої освіти. Діти, які здобули базову середню освіту та успішно склали державну підсумкову атестацію на 1 вересня поточного навчального року повинні розпочинати здобуття профільної середньої освіти цього ж навчального року.

Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття базової середньої освіти за інших умов.

 

 • Особистісні якості випускника школи

 

У відповідності до найбільш затребуваних на ринку праці рис (за дослідженнями 2021 р.),  випускник школи – це особистість, якій характерно:

 • здоровий спосіб життя, вироблення стресостійкості
 • вміння вчитися впродовж життя
 • здатність критично мислити, ставити цілі та досягати їх
 • здатність працювати в команді
 • володіння навичками спілкування в багатокультурному середовищі.

Освітній процес у школі спрямований на формування у випускника школи ключових компетентностей необхідних для успішної життєдіяльності:

 • вільне володіння державною мовою;
 • здатність спілкуватися рідною та іноземними мовами;
 • компетентності у галузі математичних та природничих наук, техніки і технологій, інформаційно-комунікаційній галузі
 • громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, з усвідомленням рівних прав і можливостей;
 • культурна компетентність;
 • підприємливість та фінансова грамотність;
 • готовність до вибору професії відповідно до своїх здібностей та можливостей, потреб ринку праці.