Правила прийому до
Приватної середньої загальноосвітньої школи № 5

 

Зарахування до закладу загальної середньої освіти

Зарахування дітей до Приватної середньої загальноосвітньої школи № 5  здійснюється   відповідно до  наказу  МОН  України  від 16.04.2018 № 367 “Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти”

Перелік необхідних документів.

Для зарахування дитини до 1 класу 

  1. Заява від батьків на ім’я директора.
  2. Копія свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує особу здобувача освіти (під час подання копії пред’являється оригінал відповідного документа).
  3. Медична довідка за формою первинної облікової документації N 086-1/о “Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду”, затвердженого наказом  Міністерства  охорони  здоров’я  України  від 16.08. 2010 року           N 682,зі змінами внесеними наказом МОЗ від 23.05.2012р. № 382), та копія довідки про щеплення № 063/0.

Для зарахування дитини до 2-11 класу 

 Заява від батьків на ім’я директора.

  1. Копія свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує особу здобувача освіти (під час подання копії пред’являється оригінал відповідного документа).
  2. Медична довідка за формою первинної облікової документації N 086-1/о “Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду”, затвердженого наказом  Міністерства  охорони  здоров’я  України  від 16.08. 2010 року           N 682,зі змінами внесеними наказом МОЗ від 23.05.2012р. № 382), та копія довідки про щеплення № 063/0.
  3. Особова справа учня.
  4. Свідоцтво про закінчення базової загальної середньої освіти та додаток до нього (для учнів 10-11 класів).

У разі переходу учня з іншого навчального закладу для здобуття загальної середньої освіти батьки або особи, які їх замінюють, подають до закладу заяву із зазначенням причини переходу та довідку, що підтверджує факт навчання дитини в іншому навчальному закладі.