Повний текст у форматі PDF

 

ЗМІСТ

 

Розділ 1. Загальні положення

  • Інформаційна довідка
  • Призначення загальноосвітнього навчального закладу та засоби його реалізації
  • Вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за освітньою програмою
  • Особистісні якості випускника школи

 

Розділ 2. Обґрунтування освітньої програми Приватної школи № 5

2.1.  Показники (вимірники) реалізації освітньої програми

2.2 Контроль і оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти

2.3 Загальний обсяг навчального навантаження учнів

2.4 Характеристика освітніх галузей

2.4.1 Мовно-літературна освітня галузь

2.4.2 Суспільствознавство

2.4.3 Математична освітня галузь

2.4.4 Природознавча освітня галузь

2.4.5 Технологічна освітня галузь

2.4.6 Фізична культура

 

Розділ 3. Робочий навчальний план Приватної середньої загальноосвітньої школи №5 на 2021-2022 навчальний рік

         3.1 Навчальний план для 1 класу

3.2 Навчальний план для 2 класу

3.3 Навчальний план для 3 класу

3.4 Навчальний план для 4 класу

3.5 Навчальний план для 5 класу

3.6 Навчальний план для 6 класу

3.7 Навчальний план для 7 класу

3.8 Навчальний план для 8 класу

3.9 Навчальний план для 9 класу

3.10 Навчальний план для 10 класу

3.11 Навчальний план для 11 класу

 

Розділ 4. Система внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти

         4.1 Кадрове забезпечення освітньої діяльності

4.1.1 Загальна інформація про кадрове забезпечення освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти

4.1.2 Інформація про якісний склад педагогічних працівників

4.1.3 Підвищення кваліфікаційного рівня педагогів школи

4.1.4 Теми для методичного самовдосконалення педагогічних працівників школи

4.2Організаційно-методичне забезпечення освітнього процесу

4.3  Програмно-методичне забезпечення освітньої діяльності

4.4 Матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності